TOXO®

מאפיינים ויתרונות

שימור ביצועים

אפלטוקסינים

תמיכה

מאפיינים

סופח הרעלנים טוקסו תוכנן במיוחד עבור מצבים של זיהום חומרי הגלם עם מיקוטוקסינים מרובים, כגון Aflatoxins, Fumonisins, DON ו ZEA.

כאשר חומרי הגלם והתערובות מזוהמים עם רעלנים מרובים, סופח רעלנים לבדו הוא לרוב לא מספיק. במקרים כאלה, חיוני ליישם מנגנונים שונים מעבר לספיחת הרעלנים.

טוקסו מציע פתרון משולב לספיחת אפלאטוקסינים, מניעת ספיגתם מהמעי ותמיכה במערכת החיסון על מנת להגן על בעל החי מנזקי רעלנים נוספים.

חרסית הסמקטייט שבטוקסו קושרת אפלטוקסינים ומקדמת את הפרשותיהם לפני שהם נספגים על ידי בעל החי. מחקרים מדעיים הראו כי החרסית שבטוקסו היא ייחודית ביכולתה לכבול באופן סלקטיבי מיקוטוקסינים שונים.

בנוסף לחרסית, טוקסו מכיל דופן תא שמר אשר מחזק ותומך במערכת החיסון.

דופן התא תורם לשמירה על בריאות בעלי החיים וביצועיהם, שכן רוב הרעלנים משפיעים לרעה על המערכת החיסונית. כאשר בעלי חיים חשופים לרעלנים גם ברמות נמוכות, פרמטרים ביצועיים נוטים להיפגע. על ידי תמיכה במערכת החיסון, טוקסו מסייע לשמור על ביצועי בעלי חיים במהלך החשיפה לאפלאטוקסינים, Fumonisins, DON ו ZEA.

סגירת תפריט