Poultry Gut Health

Poultry Gut Health

בריאות המעי בעופות מושפעת מגורמים רבים, כגון: איכות הזנה, איכות אפרוחים, גנטיקה וניהול ממשק. גומת מציעה מספר פתרונות התומכים בחלק התזונתי של מערכות הייצור.

פתרונותינו משלבים תוספי מזון , Presan, Fysal, Selko pHעם שירותי תמיכה ויעוץ שונים, למשל:

  • בדיקות מעיים אשר מעריכות את בריאות המעי ויכולות להצביע על בעיות ופתרונות ממוקדים ביותר.
  • מערכות מינון ויישום של תוספי המזון במכון התערובת ו/או בחוות הגידול.
  • שיפור ממשק הגידול ודגשים בנושא בטיחות ביולוגית.

צרו קשר

מידע

ת.ד 543 גבעתיים 5310401

  • 972-52-3236146
  • gumat1@bezeqint.net
סגירת תפריט