Selko®-pH

שלושה שלבים לשיפור בריאות המעי

מפחית ביעילות את pH המים

מים הם המרכיב החיוני ביותר עבור בעלי החיים. התערובת הסינרגטית של חומצות אורגניות ב Selko- pH מפחיתה ביעילות את ה- pH של מי השתייה ומשפרת את איכות המים והצנרת בחווה.

תמיכה בעיכול

תערובת סינרגטית של חומצות אורגניות ב Selko- pH מפחיתה את ה- pH בזפק ובקיבה מהר יותר לאחר בליעה של המזון ובכך אנזימי העיכול פועלים ביעילות מקסימלית.

שיפור איזון מיקרוביאלי

בעלי חיים צעירים פגיעים במיוחד בתחילת שלב הייצור, כאשר אוכלוסיות החיידקים של ​​המעיים עדיין מתפתחות. חומצות אורגניות קשורות בבאפר ב Selko- pH תורמות לשמור על מיקרוביוטה יציבה במעי, ובכך למקסם את פוטניציאל הגידול.

היתרונות של חומצות קשורות בבאפר

תוצאות אופטימליות

% גבוה מהחומצות ב- Selko- pH הן מבופרות. עובדה זו מביאה לכך שרמת ה- pH של המים לא תיפול מתחת ל – 3.5. ערך ה- pH 3.8 הוא אופטימלי.

יתר על כן, הבאפר מאפשר לחלק גדול של החומצות להיות זמין במעי ולתמוך באיזון המיקרוביאלי.

היתרונות

 

Selko-pH מפחית ביעילות את ה- pH של מי השתייה.  בעקבות כך, ה- pH בזפק ובקיבה של העוף נמוך יותר. עובדה זו משפרת את תהליכי העיכול ומביאה לאיזון מיקרוביאלי תקין במעיים. אלו מובילים לקצב גידול אופטימלי, ניצולת מזון משופרת ואחוזי תמותה נמוכים.

סגירת תפריט