Fysal Fit-4

מאפיינים

חומצות אורגניות, פועלות בתערובת בזפק ובקיבה

מנוביוז, מונע היצמדות למוקזות המעי

חומצה בוטירית מוגנת , חיסול החיידק

חומצות שומן קצרות ובינוניות שרשרת שליטה בהכפלת דנ"א והתרבות החיידק

תכונות

Fysal Fit 4 הוא תוסף מזון אשר מכיל מספר מחסומים שמקשים על חייהם של חיידקי הסלמונלה.

מוצר זה מפחית את הזיהום במזון, מקטין את מספר החיידקים שנכנסים אל העוף ומפחית דרמטית  את היצמדות החיידק לתאי המעי על ידי חסימת קולטנים ושיבוש תהליכים גנטיים בחיידק. כמו כן, מוצר זה מעודד גדילה של חיידקים מועילים ותומך במנגנונים טבעיים של העוף במלחמה בסלמונלה.

סגירת תפריט